Contactbrief

Huug
Beheerder
Berichten: 1599
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Contactbrief

Bericht door Huug »

KOOPVAARDIJPASTORAAT
Willemskade 13
3016 DK Rotterdam
www.nederlandsezeemanscentrale.nl

Contactbrief 251
april 2013

Beste mensen aan boord en thuis,

Op zondagmorgen vroeg, toen het begon te lichten….. De Paasgeschiedenis is heel treffend. Door de opstanding van Christus begon het te lichten in het graf - in het graf van Christus.

Jezus leeft en wij met Hem:
Dood, waar is uw schrik gebleven?

Het begon ook te lichten in de wereldgeschiedenis. Zonder Christus’ opstanding is de wereldgeschiedenis één grauwe, donkere warboel. Een eindeloze herhaling van opgaan, blinken en verzinken. Maar in het licht van Christus’ opstanding ziet het geloof, dat er toekomst is.
De Zaligmaker, Jezus Christus was (eerst) de Man van smarten. Hij werd gebonden, bespot! in Zijn gezicht gespuwd - aan handen en voeten gekruisigd.
Hij weet wat de verschrikking van de dood is; de werkelijkheid van dood en graf.
En Hij kan zeggen: “Ik ben Opstanding. Ik ben Leven; Ik ben het Leven.” Hij is het! Hij is namelijk uit de doden opgestaan! Hij heeft macht Zijn leven af te leggen. Hij heeft macht Zijn leven weer te nemen, ons ten goede.
“Ik ben.” In die Ik-ben-woorden klinkt de Godsnaam door - de Jahwe-naam. Jahwe betekent: Ik ben. Of: Ik zal zijn Die Ik zijn zal.
Christus zegt: “Ik ben het Leven.” Dat is natuurlijk een heel bekend woord. Maar wat zou het nu betekenen? Ik ben het Leven. Misschien is het als volgt te verduidelijken. De Heere Jezus heeft ook gezegd, dat Hij de Wijnstok is: “Ik ben de Wijnstok.” Dat is een prachtig beeld!
“En jullie zijn de ranken.” Nu die ranken krijgen hun levenssappen uit de Wijnstok.
Zo is die Wijnstok het leven van de rank. Zoiets bedoelt de Heere Jezus. “Ik ben je leven! Ik ben het Leven. En dat leven houd Ik niet voor Mezelf! maar het leven deel Ik uit! Dat leven deel Ik met je! Je deelt in Mijn leven. Ik ben het Leven!”
“Ik ben de Opstanding.” Dat wil zeggen dat Hij het leven verwierf door de opstanding heen! Dat betekent niets minder dan dat Hij is opgestaan uit de doden!
Hij is door de dood heen gegaan en eruit opgestaan!! Hij heeft de dood van binnenuit onschadelijk gemaakt.
Hij is in de dood geweest. Want uit de dood opstaan veronderstelt dat je er eerst in geweest bent. Wel, dat was Hij! En Hij is het Leven!!!
Dat is Zijn opstandingsglorie. Jezus zegt: “Ik ben het Leven.” Midden in de vragen en de waaroms zegt Hij: “Ik ben….. Ik Zelf.”
Hij ging door dood en verderf heen!! en bracht het Leven teweeg.

In het laatste Bijbelboek (De Openbaring - De Apocalypse) schrijft de apostel Johannes over de opgestane Christus: “Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet! Ik ben de Eerste en de Laatste; Ik ben het Begin en het einde.”
“Ik sta aan het begin van de geschiedenis, als de grote Schepper. Ik ben de Eerste van eeuwigheid af.
Heel de wereldgeschiedenis en de gang van de eeuwen - al die zaken zijn in Mijn hand.
Ik ben de Koning der koningen en Ik zal zorgen voor Mijn kerk.”

De opgestane Christus is de grote Koning; Hij regeert. Hij heeft de zaken onder controle in de geschiedenis, in de politiek, al zou je het niet zeggen. Het is toch echt zo!
Christus heeft de zaken onder controle in het leven van iedere dag; in uw en mijn persoonlijk leven. Er kan geen haar van uw hoofd vallen zonder Zijn wil.
Hij zegt: “Ik ben de Eerste en de Laatste. Vrees niet!”
Dat zegt de grote Koning vandaag nog - tegen iedere gelovige die het van Hem verwacht: “Vrees niet, Mijn zoon, Mijn dochter, Mijn geliefde kinderen. Ik begon Mijn werk in u. Ik gaf Mijn leven voor u. Twee duizend jaar geleden stierf Ik voor u aan het kruis. Op de derde dag ben Ik opgestaan uit de doden. Ik zorg voor u! Ik kan u wassen/reinigen van alle zonde. Het goede werk dat Ik in u begonnen ben, zal Ik voleindigen tot op de grote dag. Ik zal u niet begeven; Ik zal u niet verlaten.”
Ik zorg voor u/jou in iedere nood.
Ik leef en zorg voor Mijn kerk - de kerk in China, de huiskerken in China, de kerk in Soedan; Ik zorg voor die christenen die het moeilijk hebben. Ik zorg voor de kerk in West Europa, waar zoveel kerkverlating is en waar de secularisatie verbazend veel schade aanricht. Vreest niet, Mijn kerk is veilig in Mijn handen.
In de profetieën staat een geweldige belofte, in Jesaja 54 - “Bergen zullen wijken en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken….” En even verder: “Al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.” Alstublieft. Wat een belofte? Kijkt u daarnaar uit? Kijkt u uit naar de vervulling van die belofte? Want daar gaat het om.
De Heere zegt: “Ik leef en Ik zorg voor zeevarenden en voor hun vrouw en kinderen; voor zeevarenden die enkele weken van huis zijn, voor zeevarenden die enkele maanden van huis zijn, voor zeevarenden die tien, elf of twaalf maanden van huis zijn.”
Wij mogen heel dankbaar zijn dat wij een Verlosser hebben Die leeft. Hij is echt opgestaan. Dode harten maakt Hij levend. Ja, Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij blijft bij de Zijnen.

In de grootste smarten
blijven onze harten
in de Heer’ gerust.

Dan gaat het wel. U (met de uwen) allen van harte het goede toegewenst en tot ziens in Rotterdam, Amsterdam, Dordrecht, Moerdijk of één van de andere havens.

H. van der Ham

Afz. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM Dordrecht
Tel. 078-6138280
E-mail hvdham@filternet.nl

P.S. Als u internet hebt, dan kunt u daar ook meditaties beluisteren, lezen en/of uitprinten.
Kijkt u bijvoorbeeld maar bij www.audioserver.nl of www.downloadpreken.nl of www.prekensite.nl of www.meetingpoint.org
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Plaats reactie