FOXHOL 1928

Dutch Coaster databank incl Images (In Progress)
Jaap de Roode
Berichten: 4847
Lid geworden op: vr 09 jan 2009, 12:13
Locatie: Amsterdam

FOXHOL 1928

Bericht door Jaap de Roode » zo 29 mei 2016, 07:00

FOXHOL 1928

Roepletters NRST
Werf = Jan Smit & Zoon in Foxhol (63)
BRT = 186 DWT = 235
L.o.a. x Br. x Diepte = 34,79 x 6,45 x 2,37
Motor = 2TE 2 cil. Climax (340x380) 100 rpk – 7 knopen

Op 29 januari 1928 te water als FOXHOL voor Albert Lammers in Hoogezand. Op 5 april 1928 opgeleverd. Beheer Firma J.J. Onnes.
Op 19 september 1930 onderweg van Rotterdam naar Londen, beladen met zand, tijdens stormweer vergaan in de monding van de Thames bij het lichtschip INNER GABBARD. Vier personen, waaronder kapitein Lammers en zijn vrouw en kind kwamen om het leven. Twee bemanningsleden werden gered door de Franse trawler NOTRE DAME DES ARDENTS.

Uit het blad Voorwaarts van 31 januari 1928
Afbeelding

Uit het blad Voorwaarts van 5 april 1928
SCHEEPSBOUW.

Heden vond buiten Delfzijl plaats de proefvaart van het motorschip Foxhol, hetwelk geleverd is door de Climax Ruwoliemotorenfabriek te Rotterdam aan den heer A. Lammers te Foxhol.
Het schip dat 234 ton over zee meet, is gebouwd op de werf van de fa. J. Smit & Zonen te Foxhol, onder toezicht van Bureau Veritas (klasse Noord- en Oostzee) en Scheepvaartinspectie. In het schip is geplaatst een twee-cylinder Climax ruwoliemotor van 100 e.P.K. welke aan het vaartuig bij de proefvaart een snelheid verleende van 7½ mijl, of ca. 13½ K.M. per uur. De op het schip aanwezige deklier wordt gedreven door een 6 P.K. Climax direct aanzetbare ruwoliemotor, welke motor tevens dient voor aandrijving van een centrifugaalpomp voor het vullen en lenzen van de piektanks, blusschen en dekwasschen.
Het schip is gebouwd met een verhoogd achterdek, waaronder de ruime verblijven van den kapitein en diens gezin zijn aangebracht. De verblijven van de bemanning zijn in het voorschip ondergebracht. De proefvaart vond plaats in tegenwoordigheid van experts van Bureau Veritas en Scheepvaartinspectie en verliep tot volle tevredenheid van experts en eigenaar.

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 24 september 1930
Afbeelding

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 23 september 1930

GRONINGEN. 23 Sept. HET OMSLAAN VAN DE „FOXHOL”
GROOTE VERSLAGENHEID IN FOXHOL.


Onze correspondent te Hoogezand meldt ons: Het bericht van het vergaan van het motorschip „Foxhol" verwekte gistermiddag groote ontsteltenis bij de talrijke familie van den omgekomen kapitein Albert Lammers. Vooral diens ouders, die rustig hun ouden dag slijten in Foxhol, heeft het bericht sterk aangegrepen. Albert was hun jongste zoon, 1e stuurman en marconist bij de groote vaart, thans een eigen schip bevarend, vóór 3 jaren gehuwd met mej. H. Alkema uit Groningen. Het knaapje, dat het verschrikkelijk lot der ouders heeft gedeeld, was hun eenig kind. Moeder en kind maakten steeds de reizen mee. Naar ons werd verteld, zijn de geredde leden van de bemanning beiden Duitschers, van wie Koch als stuurman op het schip in functie was sedert dit in 1928 de werf van de firma Smit en Zn. in Foxholsterbosch verliet.
Het vierde slachtoffer.
Naar wij vanmorgen vernamen, kan als vaststaand worden aangenomen, dat het vierde slachtoffer van het vergaan van de „Foxhol", een matroos, zooals wij gisteren reeds meldden, is de 23-jar. Hendrik Boomsma, zoon van de weduwe Boomsma—Veenstra die te Noordhorn woont. De jonge man heeft op 20-jarigen leeftijd, in 1927, Noordhorn verlaten en is naar Hoogezand gegaan, waar hij eerst bij een timmerman werkzaam was. Later werd hij als matroos op de „Foxhol" aangenomen.
De geredden.
De heer Onnes, houtagent alhier, heeft gisteren telefonisch met een der geredden, die beide Duitschers zijn en die zich momenteel te Boulogne bevinden, gesproken. Uit dit niet al te duidelijke gesprek bleek, dat de kapitein, toen de ramp stond te gebeuren, aan dek was en naar beneden snelde om vrouw en kind te halen. Het was te laat. Binnen vijf minuten speelde zich het drama af. Hoe alles precies in zijn werk gegaan is, daarover valt, zooals ook de heer Onnes verklaarde, niets met zekerheid te zeggen. De juiste toedracht zal men gewaar kunnen worden, wanneer de beide geredden, die naar Groningen zullen komen, hun verklaringen afleggen.

Uit het Nieuwsblad van het Noorden van 15 december 1930
DE ONDERGANG VAN DE „FOXHOL”


De Raad voor de scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan in zake het zinken van het motorzeilschip „Foxhol" onder de Engelsche kust nabij de monding van de Theems.
De Raad is van oordeel, dat deze droevige ramp, waarbij behalve de kapitein en de matroos Boomsma, ook de vrouw van den kapitein en hun zeer jeugdig kind het leven hebben verloren, moet worden toegeschreven aan het snel binnendringen van water in het schip. Hoe het water in het schip is gekomen, valt niet met zekerheid uit te maken. Indien het water niet door den kap in het logies is gekomen, moet er iets gebeurd zijn, waardoor het schip een zwaar lek heeft gekregen, ook mag de veronderstelling worden gewaagd, dat de lading, welke het ruim niet geheel vulde, naar voren is geschoven, waardoor het schip, dat reeds 1 á 2 d.M. koplast had, nog meer in den kop kwam te liggen. Vermoedelijk is ook water in het ruim gekomen. Gaat men af op de verklaring van stuurman Koch, dan zou daaruit volgen, dat van den schipper zelf weinig leiding is uitgegaan en dat deze in gebreke is gebleven eenigen maatregel hetzij tot behoud van het schip, hetzij tot redding der opvarenden te nemen. Ook de motor is niet tot stilstand gebracht. Met draaiende schroef is het schip ten onder gegaan. De Raad wil echter, nu de schipper zich niet kan verantwoorden, de vraag, of van hem voldoende leiding is uitgegaan, uitdrukkelijk in het midden laten. Wellicht is hij zich het groote gevaar, waarin het schip verkeerde, te laat bewust geworden en heeft de vrij plotselinge ondergang van het schip hem verrast. Een zeer ongelukkige omstandigheid was daarbij het wegslaan van de boot, waardoor toen redding der opvarenden vrijwel uitgesloten was. Dat de ongunstige inrichting van de lenspomp —- die alleen op het achterschip werkt — in het gegeven geval van invloed zou zijn geweest, is. niet gebleken. Toch meent de Raad er op te moeten wijzen, hoe weinig met zulk een lensinrichting kan worden bereikt wanneer het schip koplast heeft.

Plaats reactie