DE OVERDENKING

Huug
Beheerder
Berichten: 1997
Lid geworden op: do 08 jan 2009, 15:41
Locatie: Arkel

Re: DE OVERDENKING

Bericht door Huug »

Pasen - de opstanding van Christus

Johannes 20 : 1 - 18


We mogen het Paasfeest vieren; dat Paasfeest blijft gelden, iedere zondag weer. Want iedere

zondag is in het bijzonder een dag des Heeren - de dag van de opstanding van de Heere, de

dag waarop wij mogen vieren dat Hij leeft.

Het is heerlijk als u ook mag ervaren dat Hij nog steeds de Levende is. En dat Hij ook

aanwezig wil zijn waar Zijn kerk samenkomt en Zijn Woord verkondigd wordt.

De Heere Jezus Christus heeft Zijn werk gedaan aan het kruis. En Hij is opgestaan uit de

doden.

Maria Magdalena heeft bij het kruis gestaan en geholpen bij het afnemen van het kruis.

Ze heeft mee het lichaam van de Zaligmaker in doeken gewikkeld en zij heeft de eerste

provisorische handelingen verricht om Hem te zalven. Hij moest het graf in, het nieuwe graf

waar nog nooit iemand in gelegen had, het graf van de Zaligmaker van zondaren. Daar heeft

Maria mee geholpen Dat weet ze precies: daar lag Hij!

Op Paasmorgen ging ze naar het graf toe, want er moest nog wat gebeuren. Met specerijen

ging ze naar het graf toe. Daar zag ze de steen afgenomen. Ze schrok zo geweldig. Ze ging

niet verder om te kijken wat er aan de hand was. Maar ze keerde onmiddellijk op haar

schreden terug naar Jeruzalem. Eerst naar Petrus, want dat was de man. En dan naar Johannes.

Ze zocht hen op en bracht haar boodschap aan deze twee discipelen: ze hebben de Heere

weggenomen uit het graf en wij weten n i e t waar zij Hem gelegd hebben. Vervolgens

kwam de hele zaak in actie. Petrus en Johannes gingen naar het graf - voor inspectie. Petrus

was de eerste, maar hij liep langzamer. Dat kunt u zich ook wel voorstellen. Niet omdat hij

ouder was, maar omdat hij natuurlijk een l a s t mee droeg. Hij had immers de Heere Jezus

verloochend. Petrus liep langzaam. Als hij toch ook bij het graf is, dan heeft Johannes al in

het graf gekeken. Hij zag: er is wat gebeurd.

Vervolgens kwam Petrus en hij ging de zaak beschouwen. Hij trad i n het graf en hij z a g

hoe daar de doeken lagen en de zweetdoek opgevouwen ernaast. Verwijderd. Dat is g e e n

grafroof, denkt Petrus.

Dan komt Johannes in het graf en z i e t . Hij zàg het en hij begon te geloven. Hij begon te

geloven dat de Heere Jezus Christus is opgestaan.

Hij leeft! Dat is echt het fundament van ons heil, van onze eeuwige zaligheid dus. Door Zijn

dood heeft Christus onze schuld verzoend en door Zijn opstanding heeft Hij het eeuwige

leven verworven/verdiend!

Hij zegt: “Ik leef, ja Ik leef, en omdat Ik leef zult gij ook leven!” Wat is dat een heerlijke

belofte. De Heere Jezus Christus leeft. Als je je dat realiseert….. En Hij leeft met ons mee.

Hij is de grote Voorbidder. Jezus is onze Voorspraak bij de Vader. Kent u Hem?

Indien iemand gezondigd heeft de afgelopen week, door de verzoekingen die op ons afkomen,

wij hebben een Voorspraak bij de Vader: Jezus Christus de Rechtvaardige.

Denk nooit dat je te vaak en te veel gezondigd hebt, dat God en Jezus je niet meer willen

hebben. Wij hebben een Voorspraak bij de Vader! Hij neemt het voor de gelovigen op.

H. van der Ham
Caelum non animum mutant, qui trans mare currunt

Afbeelding

Huug
Plaats reactie